Neurologimottagningen Kalmar

Telefon: 0480-811 04
Besöksadress: Hus 48, ingång 48, plan 2, Lasarettsvägen 1, Kalmar

Neurologimottagningen Kalmar

Neurologin omfattar sjukdomar i de centrala, perifera och autonoma nervsystemen, muskelsjukdomar och av hävd huvudvärk.

Av alla patienter som remitteras till oss för utredning av misstänkt neurologisk sjukdom får endast en mindre del neurologisk diagnos. De tre vanligaste neurologiska diagnoserna är epilepsi, parkinsonism och multipel skleros (MS) som tillsammans svarar för över hälften av patienterna som kontrolleras vid neurologisektionen. Andra men mindre vanliga neurologiska sjukdomar är myastenia gravis, ALS, trigeminusneuralgi och polyneuropatier. Patienter med hjärntumörer kontrolleras också här. Tillsammans har våra patienter över 150 olika diagnoser.

Våra neurologisjuksköterskor har daglig telefonrådgivning, MS- och Parkinsonmottagningen samt ingår i respektive team.

Öppettider: Måndag-Torsdag 07:00-16:00, Fredag 07:00-14:00

Postadress: Neurologimottagningen, Medicinkliniken, Länssjukhuset, 391 85 Kalmar