Njurmottagningen Kalmar

Telefon: 0480-448 616
Besöksadress: Hus 48, ingång 21, plan 6, Lasarettsvägen 1, Kalmar

Njurmottagningen

Hit kommer patienter som har någon form av medicinsk njursjukdom.

Andra patientgrupper kan vara hypertoni, vaskuliter eller utredning/uppföljning av njurdonation.

Vår målsättning är att våra patienter ska vara välinformerade, känna sig trygga i sin behandling samt kunna ta eget ansvar.

Vi arbetar efter ett speciellt utbildningsprogram med muntlig respektive skriftlig information, vi har även gruppinformation.

Telefontid: Måndag-Torsdag 08:00-16:00, Fredag 08:00-13:00

Öppettider: Måndag-Torsdag 07:30-16:00, Fredag 07:30-13:00

Postadress: Njurmottagningen, Medicinkliniken, Länssjukhuset, 391 85 Kalmar