Reumatologimottagningen Kalmar

Telefon: 0480-815 02
Besöksadress: Hus 48, ingång 48, uppgång B, plan 3,

Reumatologimottagningen Kalmar

Reumatologienheten vid medicinkliniken ansvarar för öppen- och slutenvård för patienter med reumatiska sjukdomar.

Vi tar emot patienter med misstänkt eller känd reumatisk sjukdom av sådan karaktär att den kan få allvarliga konsekvenser akut eller på längre sikt, och där man inte kan nå målet med behandling enbart inom primärvården.

Vår mesta verksamhet bedrivs i form av poliklinisk mottagning och behandling, men vi disponerar också några vårdplatser på medicinavdelning 14. Vi bedriver vår verksamhet i form av teamarbete och teamet består av: läkare, sjuksköterska, undersköterska, sekreterare, kurator, arbetsterapeut, sjukgymnast och apotekare. Förutom rena mottagningsbesök har vi också en dagverksamhet som vi kallar för rehabveckor, vi gör även konsultbesök ute på hälsocentralerna där vi träffar patienter tillsammans med distriktsläkaren.

Öppettider: Måndag-Torsdag 07:30-16:00, Fredag 07:30-13:30

Postadress: Reumatologimottagningen, Medicinkliniken, Länssjukhuset, 391 85 Kalmar