Strokeavdelning 15 Kalmar

Telefon: 0480-811 95
Besöksadress: Hus 48, ingång 21, plan 8, Lasarettsvägen 1, Kalmar

Strokeenheten och Neurologiavdelning 15

På strokeenheten finns 18 vårdplatser, vilka omfattar både akut omhändertagande och efterföljande rehabilitering.

Här vårdas även patienter med neurologiska sjukdomar och traumatiska hjärnskador med rehabiliteringsmöjligheter.
På strokeenheten arbetar vi i team som är speciellt kunniga i strokevård. I teamet ingår läkare, sjuksköterska, undersköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut. Vi har även ett nära samarbete med logoped, dietist och kurator.
Rehabilitering startas snarast under akutskedet (de första dagarna). Tidig mobilisering och individuellt anpassade åtgärder är en nyckelkomponent till framgångsrik strokerehabilitering.
Vi samarbetar med Neurologimottagningen och Rehab söder, se länkar till höger.

Postadress: Avdelning 15, Medicinkliniken, Länssjukhuset, 391 85 Kalmar