Nyckeln kurs- och kompetenscentrum för hälsopedagogik

Nyckeln är dels ett kurs- och kompetenscentrum för hälsopedagogik och egenvårdsstöd och dels ett patienthotell.

Nyckeln bedriver egenvårdsstöd i grupp samt utbildar och stödjer andra verksamheter kring hälsopedagogiska insatser riktade mot patienter och närstående. Forskning kring egenvård- och egenvårdsstöd är en annan viktig del av verksamheten.

Under 2016 erbjuder Nyckeln följande kurser:

  • Långvarig smärta
    - på länets Folkhögskolor
  • Stressrelaterad utmattning
  • Långvariga sömnproblem
  • LivsVIKTigt - för dig som vill få kontroll på din vikt
  • Gastric by-pass - för dig som har tankar på att göra viktoperation
  • Mindfulness som redskap för att förebygga och hantera ohälsa

Nyckelkurserna genomförs i grupp om ca 8 deltagare, en dag i veckan under 9 – 16 veckor. Det övergripande syftet med kursen är att deltagaren ska kunna finna vägar att få ökade kunskaper om sin ohälsa och att med stöd av gruppen mobilisera egna resurser och omgivningens stöd, för att hitta fram till en bättre livskvalitet och större välbefinnande.

Metoden som används, så kallad problembaserad metod (PBM), är speciellt ägnad att göra den enskilde medveten, delaktig och drivande i sin egen rehabilitering. Kurserna har ingen fast kursplan, utan bygger på de frågeställningar som är angelägna för gruppdeltagarna. Central i kursverksamhetens idé är "hjälp till självhjälp". Till stöd har gruppen en handledare.

Mindfulness, medveten närvaro, är ett inslag i de flesta av Nyckelns kurser, då det visat sig vara ett bra redskap för att hantera stress. Under "tips" till höger på sidan finner du en mindfulnessövning som vi har spelat in.

Länk till Patienthotellet