Huvudentré, Länssjukhuset

Syncentralen Kalmar

Telefon: 0480-841 89
Besöksadress: Hus 48, plan 5, Lasarettsvägen 1, Kalmar

Syncentralen Kalmar

Syncentralen finns inom ögonkliniken och är till för dig som har nedsatt syn eller saknar synförmåga.

Vårt mål är att ge en god, individuellt anpassad habilitering/rehabilitering såväl praktiskt som socialt, utifrån dina behov.

Öppettider: Måndag-Torsdag 08:00-16:00, Fredag 08:00-12:00

Postadress: Syncentralen, Länssjukhuset, 391 85 Kalmar