Hörselvården Kalmar

Telefon: 0480-811 73, 0480-812 92
Besöksadress: Lasarettsvägen 1, Kalmar

Hörselvård - Audionommottagningen

Hörselvården arbetar med rehabiliterande och habiliterande insatser till personer med tinnitus, hörselnedsättning av olika grad och art samt döva och dövblinda.


Hos oss gör du bl a hörselprov, får rådgivning, provar ut hörapparat eller annat hörseltekniskt hjälpmedel. Vi arbetar också med förebyggande hörselvård.

Telefontid: Måndag-Torsdag 13:00-14:00, Måndag-Fredag 08:00-10:00

Öppettider: Måndag-Torsdag 07:00-16:00, Fredag 07:00-13:00

Postadress: Hörselvården, Länssjukhuset, 391 85, Kalmar