Samvårdsavdelning 39 infektion och ÖNH Kalmar

Telefon: 0480-811 65
Besöksadress: Hus 16, plan 3, Lasarettsvägen 1, Kalmar

Avdelning 39 Öron, Näsa, Hals

Infektionskliniken och öron- näs- halskliniken delar vårdavdelning.

Avdelningen ligger i hus 16 på plan 3 och där finns tillgång till 6 vårdplatser.

Öron-, näs- och halskliniken bedriver diagnostik och behandling av sjukdomar i övre luftvägarna, snarkning och sömnstörning, neurologiska sjukdomar inklusive balansrubbningar, sväljstörningar, tumörer samt skador i ansikte och hals.

En viktig del av verksamheten rör röst-, tal och språkstörningar samt hörselvård i alla åldrar.

Vi har ett nära samarbete med andra specialiteter.

Öppettider: Måndag-Söndag 00:00-23:59

Postadress: Samvårdsavdelning 39 Ö, Infektionskliniken, Länssjukhuset, 391 85 Kalmar