Pedagogiska hörselvården Kalmar

Telefon: 0480-448 212
Besöksadress: Lasarettsvägen 1, Kalmar

Pedagogisk hörselvård

Den pedagogiska verksamheten har till uppgift att i samverkan med patient och anhörig ge information, råd, pedagogiskt stöd och service till familjer med hörselskadade/döva barn och ungdomar samt hörselskadade/döva vuxna.

Postadress: Pedagogiska hörselvården, Länssjukhuset, 391 85 Kalmar