Urologmottagningen Oskarshamn

Telefon: 0491-782 000
Besöksadress: Hus 2 plan 3, Rösvägen 1, Oskarshamn

Urologmottagningen

Vi har mottagningsverksamhet med nybesök och återbesök.


Då vi är gemensam klinik med Kalmar kirurgklinik har vi gemensam väntelista till mottagning och operation för att kunna tillhandahålla kortare väntetider men inom urologi samarbetar vi med urologkliniken i Västervik.

På mottagningen finns det även möjlighet att få träffa klinikens specialistsjuksköterskor.

På Oskarshamns sjukhus tar vi emot länets patienter som ska genomgå stötvågsbehandling, ESVL (extrakorporal stötvågs-lithotripsi), vilken ofta ersätter operation av stenar i njure och urinledare.

Telefontid: Måndag-Fredag 10:00-12:00

Öppettider: Måndag-Torsdag 08:00-16:00, Fredag 08:00-13:30

Postadress: Urologmottagningen, Oskarshamns sjukhus, Box 701, 572 28 Oskarshamn