Ortopedmottagningen Oskarshamn

Telefon: 0491-782 950
Besöksadress: Rösvägen 1, Oskarshamn

Ortopedmottagningen

På ortopedmottagningen bedömer vi enbart planerade patienter, det vill säga inga akuta patienter.Den röda tråden genom vårdprocessen har vårdkoordinatorn som har koll på det mesta av administrationen gällande besök och eventuell operation.

Vi jobbar med PAL-skap, patientansvarig läkare, d vs att samma läkare följer dig som patient genom hela processen, från första besöket till ingreppet är genomfört.

Vi har en Inskrivningsmottagning, för dig som ska opereras, där du träffar sjuksköterska, undersköterska och narkossköterska.

Du som har opererats för knä- eller höftplastik och bor i Kalmar län kommer att kallas till vår Uppföljningsmottagning där du träffar en sjuksköterska och sjukgymnast.

Telefontid: Måndag-Torsdag 08:00-15:00, Fredag 08:00-12:00

Öppettider: Måndag-Torsdag 07:30-16:00, Fredag 07:30-14:00

Postadress: Ortopedmottagning, Oskarshamns sjukhus, Box 701, 572 28 Oskarshamn