Barn- och ungdomsavdelning 10 Västervik

Telefon: 0490-867 18
Besöksadress: Hus 07, plan 4, Östra Kyrkogatan 48, Västervik

Barn- och ungdomsavdelning 10

På Barn- och ungdomsavdelningen vårdas barn och ungdomar upp till 18 år som behöver sjukhusvård.

Vi vårdar och stöttar barn och ungdomar med medicinska, kirurgiska, ortopediska, onkologiska, öron, ögon- och infektionssjukdomar. Det innebär att vi till exempel tar hand om barn och ungdomar som råkat ut för olyckor, ska opereras, är under utredning, vårdas för långvarig sjukdom eller har en infektion. Vi vill att en förälder stannar på avdelningen tillsammans med sitt barn under vårdtiden.

Postadress: Barn och ungdomskliniken, Avdelning 10, Västerviks sjukhus, 593 81 Västervik