Barn- och ungdomsmottagningen Västervik

Telefon: 0490-865 60
Besöksadress: Hus 07, plan 4, Östra Kyrkogatan 48, Västervik

Barn- och ungdomsmottagningen Västervik

Till Barn- och ungdomsmottagningen kommer barn och ungdomar 0 – 18 år som har medicinska sjukdomar, till exempel astma, diabetes, kroniska mag- och tarmsjukdomar eller hjärtsjukdomar.Om ditt barn är över 6 månader och blir sjukt ska du i första hand vända dig till din hälsocentral.

Under dagtid, måndag – fredag tar vi emot akut sjuka spädbarn 0 – 6 månader. Ring alltid vår telefonrådgivning innan ni kommer till mottagningen. Över telefon bedöms och prioriteras först ditt barn av en erfaren barnsjuksköterska. Ni kan bli hänvisade till hälsocentral, akutmottagningens läkare eller att komma till barn- och ungdomsmottagningen. Till den planerade barn- och ungdomsmottagningen finns inget remisstvång. Man har alltid möjligheten att söka specialistvård genom egenremiss.

Telefontid: Måndag-Torsdag 08:30-11:30, Måndag-Torsdag 13:00-15:30, Fredag 08:30-11:30

Öppettider: Måndag-Torsdag 08:00-17:00, Fredag 08:00-14:00

Postadress: Barn och ungdomsmottagningen, Västerviks sjukhus, 593 81 Västervik