Lekterapin Västervik

Telefon:
Besöksadress: Hus 07, plan 4, Östra Kyrkogatan 48, Västervik

Lekterapi Västervik

Lekterapi är en pedagogisk verksamhet som är öppen för alla barn och ungdomar som vistas på sjukhuset.

Den sociala kontakten med andra ger en delad glädje där lek och aktivitet ger en gemenskap. Det påverkar ofta motivationen och läkeprocessen på ett positivt sätt. Lekterapin är en frizon i sjukhusvärlden där inga undersökningar eller provtagningar sker. Vi vill att barn, ungdomar och deras familjer ska kunna koppla av, skapa och leka i en lugn och trygg miljö. Hos oss finns lek-, aktivitets- och ungdomsrum samt ett kök, så man kan göra lite fika när man vill. På Lekterapin finns också Sjukhusskolan.
Inom Lekterapin erbjuds möjlighet att bearbeta sjukvårdsrädsla genom Stickskolan. Där får barn och ungdomar på ett pedagogiskt sätt råd, stöd och hjälp att hantera sina rädslor under sjukhusvistelsen.

Postadress: Barn och ungdomskliniken, Lekterapi, Västerviks sjukhus, 593 81 Västervik