Neonatalavdelningen Västervik

Telefon: 0490-861 75
Besöksadress: Östra Kyrkogatan 48, Västervik

Neonatalavdelning Västervik

På Neonatalavdelningen vårdas bland annat för tidigt födda barn från graviditetsvecka 30 samt fullgångna barn som av olika anledningar inte kan vårdas på BB i nyföddhetsperioden.

Barnen kan ha behandlingskrävande gulsot, infektion, uppfödningsproblem, andningspåverkan eller behov av utredning eller tillsyn utöver vad som kan erbjudas på BB. Ca 10 procent av alla nyfödda barn behöver neonatalvård. Vi har 5 vårdplatser avsedda för neonatalvård på Barn- och ungdomskliniken.

Vi arbetar familjefokuserat och har som mål att föräldrarna ska kunna tillbringa så mycket tid som möjligt tillsammans med sitt barn och vara delaktiga i omvårdnaden. Vi satsar på kvalitet, amningsstöd och tid för familjerna att förbereda sig inför hemgång med sin nya familjemedlem. Föräldrarna är barnets viktigaste vårdare och det är vår uppgift att ge stöd till föräldrarna i denna roll.

Postadress: Barn- och ungdomskliniken, Neonatalavdelningen, Västerviks sjukhus, 593 81 Västervik