Kirurgavdelning 1 Västervik

Telefon: 0490-861 41
Besöksadress: Hus 11, plan 6, Östra kyrkogatan 48, Västervik

Kirurgavdelning 1

Avdelning 1 är en vårdavdelning för planerad och akut kirurgisk vård.

Avdelningens profil är allmän kirurgi, urologi och kärlkirurgi.

Besökstider för anhöriga: Mån-Sön 15:00-19:00

Öppettider: Dygnet runt

Postadress: Västerviks sjukhus, 593 81 Västervik