Hjärtintensivvårdsavdelningen Västervik

Telefon: 0490-860 00
Besöksadress: Hus 20, plan 4, Östra Kyrkogatan 48, Västervik

Hjärtintensivavdelning Västervik

På hjärtintensivavdelningen (HIA) vårdas patienter med akut hjärtinfarkt eller andra hjärtsjukdomar såsom instabil kranskärlssjukdom, potentiellt behandlingskrävande arytmier eller där avancerad hjärtövervakning och behandling är nödvändig.


Vården sker oftast under 1-2 dygn. Många patienter vårdas också här kortare tid på grund av befarad hjärtsjukdom, exempelvis vid bröstsmärta. HIA har idag fyra enkelrum, varav tre med övervakningsutrustning. Patienter som vårdas på Strokeintagningsavdelningen (SIA) övervakas via telemetri från HIA för att se om arytmier föreligger.
På HIA kan vi även ge trombolysbehandling vid stroke, så kallat RÄDDA HJÄRNAN-larm. Även andra läkemedelsbehandlingar som kräver specifik övervakning av vitala funktioner utförs här.
I anslutning till HIA finns avdelning 4 som har
16 vårdplatser.

Postadress: Hjärtintensivvårdsavdelningen, Västerviks sjukhus, 593 81 Västervik