Medicinavdelning 4 Västervik

Telefon: 0490-860 00
Besöksadress: Hus 11, plan 4, Östra Kyrkogatan 48, Västervik

Medicinavdelning 4

Avdelning 4 har 16 vårdplatser.

Det är en avdelning med inriktning på hjärtsjukvård. Här vårdas patienter som genomgått en hjärtinfarkt, har stabil kärlkramp eller andra hjärtrelaterade sjukdomar t ex hjärtsvikt, arytmier, eftervård efter coronarangiografi eller by pass operationer. Även patienter med andra medicinska diagnoser vårdas hos oss.

Under vårdtiden på avdelningen utreds hjärtpatienter med ultraljudsundersökning av hjärtat (ekokardiografi), kontinuerlig EKG-övervakning (telemetri) och eventuellt arbetsprov.

I anslutning till avdelningen har sjuksköterskor egna mottagningar t ex hjärtmottagning, pacemakermottagning och forskningsverksamhet. Det finns även ett hjärtrehabteam som är tvärprofessionellt sammansatt.

Besökstider för anhöriga: Måndag - söndag kl 14-19

Postadress: Medicinavdelning 4, Västerviks sjukhus, 593 81 Västervik