Medicinavdelning 5 Västervik

Telefon: 0490-860 00
Besöksadress: Östra Kyrkogatan 48, Västervik

Medicinavdelning 5

Avdelning 5 är en slutenvårdsavdelning med många specialiteter.

Avdelning 5 är en allmän internmedicinsk avdelning med mycket korta vårdtider, trots att patienterna är multisjuka. Många utredningsfall vårdas på enheten och undersökningarna samordnas i möjligaste mån. Vanliga undersökningar är bronkoskopier, gastroskopier, biopsier från olika organ och benmärg, blodprovskontroller och röntgenundersökningar. Flertalet patienter kommer dock som jourfall med väldigt skiftande besvär. På avdelningen finns specialister i neurologi, reumatologi, hematologi, lungsjukdomar och internmedicinska sjukdomar. Till avdelningen är knutet
mottagningar för KOL, sömnapné och diabetes.

Besökstider för anhöriga: Måndag - söndag kl 14-19

Postadress: Medicinavdelning 5, Västerviks sjukhus, 593 81 Västervik