Medicinavdelning 5 Västervik

Telefon: 0490-860 00
Besöksadress: Hus 20, plan 5, Östra Kyrkogatan 48, Västervik

Medicinavdelning 5

Avdelning 5 är en allmän internmedicinsk vårdavdelning med inriktning på lung- och njursjukvård.

Vi har även en planerad verksamhet för utredning och behandling av olika sjukdomar.
Till avdelningen är mottagningar för syrgasutprovning, sömnapné och diabetes knutna.

Besökstider för anhöriga: Måndag - söndag kl 14-19

Postadress: Medicinavdelning 5, Västerviks sjukhus, 593 81 Västervik