Medicinmottagningen hus 12 Västervik

Telefon: 0490-860 00
Besöksadress: Hus 12, plan 4, Karstorpsvägen 13, Västervik

Medicinmottagningen hus 12 Västervik

Medicinsk specialistmottagning för spasticitet, rehabilitering, neuro-, hjärnskade-, demens- och ryggmärgsskadeteam.

På enheten finns även fotvårdsspecialistmottagning.

Postadress: Medicinmottagningen hus 12, Västerviks sjukhus, 593 81 Västervik