Anestesiavdelningen Västervik

Telefon: 0490-861 50
Besöksadress: Hus 11, plan 6, Östra Kyrkogatan 48, Västervik

Anestesiavdelningen västervik

Anestesiavdelningen ger service till alla sjukhusets kliniker med narkos och bedövning, medverkar vid akuta ambulansutryckningar, katastrofmedicin, deltar vid akutlarm, traumalarm samt asfyxilarm inom sjukhuset.

Postadress: Anestesiavdelning, Västerviks sjukhus, 593 81 Västervik