Pedagogiska hörselvården Västervik

Telefon: 0490-860 00
Besöksadress: Östra Kyrkogatan 48, Västervik

Pedagogiska hörselvården Västervik

Den pedagogiska verksamheten har till uppgift att i samverkan med patient och anhörig ge information, råd, pedagogiskt stöd och service till familjer med hörselskadade/döva barn och ungdomar samt hörselskadade/döva vuxna.

Här arbetar hörselpedagog, specialpedagog, teckenspråkslärare samt kurator.

Telefontid: Måndag-Torsdag 08:00-15:00

Postadress: Pedagogiska hörselvården, Öron-, näs- och halskliniken, Västerviks sjukhus, 593 81 Västervik