Fanny och Mats som berättar om introduktion och handledning.

Introduktion och handledning

Introduktionsprogrammet vänder sig till alla yrkeskategorier men med lite olika innehåll.

Syftet med introduktionen är att den nyanställde på ett tidigt stadium ska få chans att lära känna organisationen, arbetsplatsen och kollegorna. Vårt program består av tre steg:

Steg 1 – Introduktion på kliniken
Alla nya medarbetare får häftet "Information till dig som ska börja jobba hos oss". Kliniken är ansvarig för den här delen av introduktionen och tillsammans med den nyanställde går man igenom häftet. Där finns information om praktiska detaljer och rutiner som är viktiga att känna till redan från början. I den här delen planeras också för den kliniska handledningen.

Steg 2 – Introduktionsföreläsningar
Parallellt med klinikintroduktionen ges alla nyanställda möjlighet att under första anställningsåret delta vid övergripande introduktionsföreläsningar. Föreläsningarna har olika inriktning och innehåller bland annat information om verksamheten vid våra olika specialistavdelningar.

Introduktionsföreläsningarna gör att du redan som nyanställd får god inblick i organisationen samt möjlighet att skapa nätverk med kollegor runt om i länet.

Steg 3 – Auskultation
Sista delen av introduktionsprogrammet innebär att nyutbildade tandläkare och tandhygienister har möjlighet till auskultation vid specialist- och sjukhustandvården.

Handledning

När man är nyutbildad är det oerhört viktigt att få bra handledning för att på bästa sätt växa in i sin kliniska yrkesroll. Därför har vi satsat på en strukturerad handledning. En viktig del i detta är att vi utbildar våra egna kliniska handledare. På alla kliniker finns det idag tillgång till dessa resurspersoner.

För oss är det en självklarhet att man alltid kan ställa frågor, "dörren är alltid öppen". Men även om det är så, finns det för alla nyutbildade en utsedd handledare med rätt kompetens, tid avsatt och engagemang och vilja att stötta dig som är ny.