Priser och premiegrupper

Priset för ditt Frisktandvårdsavtal grundas på en bedömning av din munhälsa.

Du kan betala för ditt Frisktandvårdsavtal antingen månadsvis via autogiro eller årsvis med faktura. Det går också bra att betala årskostnaden eller hela avtalsperioden (tre år) med kort på kliniken.

Prisklass (kr per månad)                   
Priserna gäller från den 15 januari 2018

 Prisklass Upp till 29 år eller
65 år och äldre
30-64 år
        1        50 kr     63 kr
        2        72 kr     85 kr
        3       114 kr    127 kr
        4       168 kr    180 kr
        5       237 kr    249 kr
        6       287 kr    300 kr
        7       363 kr    376 kr
        8       450 kr    463 kr
        9       540 kr    553 kr
       10       687 kr    700 kr
 * Det allmänna tandvårdsbidraget (ATB)  är avdraget i priserna.  

 *Alla i åldrarna upp till 29 år, samt 65 år och äldre får ett årligt bidrag på 300 kronor. Åldersgruppen 30-64 år får ett årligt bidrag på 150 kr. Det allmänna tandvårdsbidraget används som delbetalning av priserna i Frisktandvården. Därför skiljer sig priserna beroende på ålder.

Du som har rätt till särskilt tandvårdsbidrag får använda det som delbetalning för ditt Frisktandvårdsavtal. 

Läs mer om de olika tandvårdsstöden.