Priser och premiegrupper

Priset för ditt Frisktandvårdsavtal grundas på en bedömning av din munhälsa.

Du kan betala för ditt Frisktandvårdsavtal antingen månadsvis via autogiro eller årsvis med faktura. Det går också bra att betala årskostnaden eller hela avtalsperioden (tre år) med kort på kliniken.

Premiegrupper (kr per månad)

 Premiegrupp  22-29 år eller
75 år och äldre
30-74 år
        1        50 kr     63 kr
        2        72 kr     85 kr
        3       114 kr    127 kr
        4       160 kr    173 kr
        5       225 kr    238 kr
        6       270 kr    283 kr
        7       335 kr    348 kr
        8       412 kr    425 kr
        9       500 kr    513 kr
       10       595 kr    608 kr
 * Det allmänna tandvårdsbidraget är avdraget i priserna.  

 *Alla i åldrarna 22-29 år, samt 75 år och äldre får ett årligt bidrag på 300 kronor. Åldersgruppen 30-74 år får ett årligt bidrag på 150 kr. Det allmänna tandvårdsbidraget används som delbetalning av priserna i Frisktandvården. Därför skiljer sig priserna beroende på ålder.

Du som har rätt till särskilt tandvårdsbidrag får använda det som delbetalning för ditt Frisktandvårdsavtal. 

Läs mer om de olika tandvårdsstöden.