Premiegrupper

Premiegrupper (kr per månad)
 Premiegrupp  22-29 år eller
75 år och äldre
30-74 år
        1        50 kr     63 kr
        2        72 kr     85 kr
        3       114 kr    127 kr
        4       160 kr    173 kr
        5       225 kr    238 kr
        6       270 kr    283 kr
        7       335 kr    348 kr
        8       412 kr    425 kr
        9       500 kr    513 kr
       10       595 kr    608 kr
 * Det allmänna tandvårdsbidraget är avdraget i priserna.  

 *Alla i åldrarna 22-29 år, samt 75 år och äldre får ett årligt bidrag på 300 kronor. Åldersgruppen 30-74 år får ett årligt bidrag på 150 kr. Det allmänna tandvårdsbidraget används som delbetalning av priserna i Frisktandvården. Därför skiljer sig priserna beroende på ålder i tabellen.

Månadsbetalningen gör du enkelt via autogiro. Om du väljer att betala hela din årskostnad på en gång (12 * månadskostnaden) kan du välja mellan att betala med kort eller med faktura.