Klinisk bettfysiologi Kalmar

Telefon: 0480-847 66
Besöksadress: Lasarettsvägen 1, Kalmar

Klinisk bettfysiologi

På avdelningen kan patienter få hjälp med utredning och behandling av smärttillstånd och funktionsnedsättning i mun, ansikte och käkar.

Samarbete sker med medicinska specialiteter och med tillämpning av så kallad multimodal behandling. Till avdelningen har vi knutet en referensgrupp för Långvarig Orofacial Smärta där flera olika medicinska yrkeskompetenser ingår.
Vi arbetar utifrån en helhetssyn på människan och i vårt sätt att arbeta ingår undervisning och förklaringsmodeller till patientens besvär.

Ämnesföreträdare och övertandläkare: Kerstin Wahlund
Assistenttandläkare: Anne Brodén
ST-tandläkare: Linda Forslund
Tandsköterskor: Jeanette Wernersson och Marie Roback
Stresspedagog: Yvonne Halling
Massageterapeut: Jeanette Wernersson

Direkttelefon till Klinisk bettfysiologi: 0480-84766

Öppettider: Måndag-Torsdag 07:00-19:00, Fredag 07:00-15:30

Postadress: Klinisk bettfysiologi,, Länssjukhuset i Kalmar,, 391 85 Kalmar