Odontologisk radiologi Kalmar

Telefon: 0480-842 25
Besöksadress: Lasarettsvägen 1, Kalmar

Odontologisk radiologi

Odontologisk radiologi är detsamma som röntgen av dina tänder.

Avdelningen är en del av Specialist- och sjukhustandvården vid Länssjukhuset i Kalmar. Röntgenavdelningen utför röntgenundersökningar på remiss. Vi tar intraorala bilder, panoramaöversikter, andra extraorala bilder samt tomografier. Vi har tillgång till datortomografi och magnetkamera. Vi granskar också externt utförda röntgenundersökningar som skickas till oss för bedömning. Vi kan även ge råd i t ex strålskyddsfrågor. Välkommen!

Övertandläkare: Pernilla Gustavsson och Lillemor Forsgren
Tandsköterskor: Katarina Jakobsson, Marie Johansson och Annika Franzén-Carlsson

Direkttelefon till Odontologisk radiologi: 0480-84225.

Öppettider: Måndag-Torsdag 07:00-19:00, Fredag 07:00-15:30

Postadress: Odontologisk radiologi,, Länssjukhuset i Kalmar,, 391 85 Kalmar