Tandregleringen Kalmar

Telefon: 0480-811 62
Besöksadress: Lasarettsvägen 1, Kalmar

Tandreglering

Tandregleringen i Kalmar är en av Folktandvårdens specialistkliniker för ortodonti.

Vi utför konsultationer i allmäntandvården och arbetar också förebyggande för att åstadkomma en gynnsam bettutveckling hos barn och ungdomar under deras tillväxt. Efter remiss från tandläkare tar vi även emot och behandlar vuxna. Behandlingarna görs i huvudsak med hjälp av fastsittande, men även med avtagbar tandregleringsapparatur.

Ämnesföreträdare och övertandläkare: Lars Göran Lindström
Övertandläkare: Christine Sjöwall och Ingrid Nordquist
Ortodontiassistenter: Annika Stellin, Ingela Jonsson, Katarina Åkesson, Leena Norell, Siv Jaensson,Veronica Karlsson och Carina Ingvarsson
Tandsköterskor: Yvonne Thorstensson, Anna Sjögren, Tove Gustafsson och Katica Matekalo

Direkttelefon till Tandregleringen: 0480-81162.

Öppettider: Måndag-Torsdag 07:00-19:00, Fredag 07:00-15:30

Postadress: Tandregleringen, , Länssjukhuset i Kalmar,, 391 85 Kalmar