Sjukhustandvården Oskarshamn

Telefon: 0491-782 665
Besöksadress: Rösvägen 1, Oskarshamn

Sjukhustandvård

Sjukhustandvården är en del av Folktandvårdens Specialist- och Sjukhustandvård i Oskarshamn.

I Oskarshamn finns också Tandregleringen på Stora Torget 3.

Till Sjukhustandvården kommer du som på grund av sjukdom eller andra hinder inte kan få vård på en vanlig tandvårdsmottagning.
Välkommen!

Sjukhustandläkare: Alicja Marczuk-Sliwa
Tandsköterska: Åse Gustafsson , Eveline Svensson och Karolin Paulick

Öppettider: Måndag-Torsdag 07:30-12:30, Måndag-Torsdag 13:30-17:00, Fredag 07:30-12:30

Postadress: Sjukhustandvården,, Oskarshamns sjukhus, Box 701, 572 28 Oskarshamn