Försäkran Tobaksfri Duo

Härmed försäkrar vi att vi varit en Tobaksfri Duo. Vi lovar på heder och samvete att vi inte har rökt, snusat eller använt tobak på annat sätt under det gångna året. Därmed har eleven rätt att vara med i Tobaksfri Duos tävlingar och aktiviteter, i Kalmar län.

Genom att fylla i försäkran och svara på frågorna deltar du i vårens tävling med chans att vinna:

1:a pris Cykel

2:a pris Eltandborste

3:e pris Powerbank

Tävlingen avslutas den 11 maj kl.24.00.

Hur stor nikotinmängd får barn som arbetar på tobaksodling i sig per dag? (Obligatorisk)


Hur många fimpar slängs varje år på Sveriges gator? (Obligatorisk)