Möt Daniel Sander, tekniker

- Det roligaste är att det är så stor variation på jobben och att jag får jobba med mycket ny och modern teknik.

Det säger Daniel Sander, drifttekniker, som jobbar med värme, ventilation, kyla och medicinska gaser.

- Vi har mycket förebyggande underhåll och kollar till exempel alla ventilationsaggregat kontinuerligt. Och andningsoxygen, som är en livsuppehållande gas, måste vi kontrollera dagligen.

Daniel trivs eftersom han har varierande arbetsuppgifter, bra kollegor och trevliga arbetsmiljöer.

– Och man känner att det man gör är viktigt. Läkarna förutsätter att det är el i uttaget, att gasen kommer när de trycker på den knappen och att ventilationen och luften är bra.

Hur är det att jobba på Landstinget?
- Jag tycker landstinget är en stor, trygg och bra arbetsgivare. När marknaden och ekonomin inte är så bra får privata företag inte så mycket jobb, men det behöver inte vi känna av, för allt måste fungera här på sjukhuset ändå.