Möt Sofie Höglander och Anders Larsson, upphandlare

- Det känns bra att jobba för en god sak och på mitt sätt kunna bidra till att människor får en så bra sjukvård som möjligt.

Det berättar Sofie Höglander som arbetar som upphandlare på Landstinget i Kalmar län.

­– Att vara upphandlare är ett varierande arbete som innebär mycket kontakter med människor och man lär sig mycket om olika områden beroende på vad man upphandlar, säger hon.

- Jag håller med Sofie att det är kul att få inblick i olika områden och träffa andra professioner. Vi är även ute och reser mycket och träffar leverantörer i olika delar av Sverige och det tycker jag är spännande, berättar Anders Larsson.

Vad gör en upphandlare?
– Vi genomför upphandlingar av varor och tjänster med de ramar som finns för lagen om offentlig upphandling. Utmaningen är att få till en så bra affär som möjligt för landstinget, säger Sofie Höglander.

Vad tycker du om Landstinget som arbetsgivare?
– Det är en trygg arbetsgivare och det finns många olika bakgrunder och kompetenser bland kollegorna, säger hon.

Alla upphandlare verkar ha olika typer av bakgrund, vad gjorde ni innan ni började som upphandlare?
– Jag är sjöman i botten och läste på Kalmar Maritime Academy för drygt tio år sedan. Jag var arbetsledare i fem år innan jag fick familj och började titta efter nya möjligheter i land. Och då låg landstinget nära till hands, säger Anders Larsson.

– Jag har en KY-utbildning inom internationell försäljning där jag bland annat läste affärsjuridik och lagen om offentlig upphandling och det var där jag kom i kontakt med upphandling. Jag har även jobbat som kundtjänstansvarig på ett internationellt e-handelsföretag, säger Sofie Höglander.

- Tidigare jobbade jag som vårdbiträde inom äldreomsorgen och det var nog delvis därför jag sökte mig tillbaka till sjukvården, men nu i ett administrativt arbete, säger hon.