Nyutexaminerad sjuksköterska till Västervik?

Vi är intresserade av att knyta till oss nyutexaminerade sjuksköterskor på lång sikt för att uppnå kontinuitet och god vård.

Landstinget jobbar offensivt med olika rekryteringsåtgärder på både kort och lång sikt för att minska beroendet av bemanningsföretag inom vården. Förutom kostnader är det också en fråga om patientsäkerhet och att skapa en bättre arbetsmiljö.

Därför går vi ut med ett erbjudande till dig om anställning på vårdavdelning på Västerviks sjukhus eller vårdavdelning inom psykiatrin i Västervik. Vi gör detta riktade erbjudande för att rekryteringsbehovet för tillfället är större i Västervik än i övriga delen av länet, till exempel beroende på att många medarbetare nu går i pension.

Erbjudandet gäller under perioden januari - juni 2017:

  • Tillsvidareanställning på heltid
  • Möjlighet till traineetjänstgöring under 1 år
  • Möjlighet att söka betald vidareutbildning till specialistsjuksköterska efter 3 års tjänstgöring
  • Premie på 36 000 kr efter 3 års tjänstgöring på vårdavdelning

Maila din intresseanmälan eller kontakta våra personalchefer om du har frågor:

Amelie Carlstedt tel 0490-861 47

Eva Pleijel tel 0480-41 80 13