Arbeta med IT i landstinget

Arbetar du med IT i landstinget har du inte bara hand om avancerade IT-system och komplexa tekniska lösningar, du är även med och räddar liv varje dag

Med cirka 700 servrar, 7400 klienter och 350 IT-system i egna datahallar har vi länets största och mest komplexa IT-arbetsplats. IT är idag en integrerad och verksamhetskritisk del i landstingets kärnverksamhet och en viktig strategisk resurs för att driva en effektiv och säker hälso- och sjukvård, kollektivtrafik samt bildningsverksamhet i hela vårt län. All verksamhet är idag mer eller mindre beroende av någon form av IT-system och det är extra viktigt att denna utrustning fungerar, eftersom det kan innebära skillnaden mellan liv och död.

Målet att underlätta för verksamheten

Inom landstinget arbetar cirka 100 personer med IT, allt från IT-supporttekniker och nätverks/kommunikationstekniker till systemförvaltare och projektledare. Målet är att underlätta för verksamheten så att de i sin tur kan sätta kunden, patienten och verksamheten i fokus.

- Jag lockades av att arbetet på landstinget har en sådan tydlig lokal anknytning. Det blir så påtagligt att du arbetar för invånarna i länet, där IT gör en direkt nytta. Fungerar inte nätverket så påverkas patienten direkt, säger Bo Ottosson, kommunikationstekniker.

IT i vården

IT och kärnverksamheten utvecklas idag hand i hand och fokus är att tillsammans utveckla framtidens lösningar och implementera funktionella och användbara IT-system utifrån verksamhetens behov för att effektivisera och öka nyttan.