Ett meningsfullt arbete

Här får du information om vad du kan förvänta dig av oss som arbetsgivare, men också vilka förväntningar vi har på dig som medarbetare.

Hos oss får du:

  • Utvecklas och aktivt bidra till att utveckla verksamheten.
  • Arbeta med kompetenta och engagerade medarbetare som är stolta över sin arbetsplats.
  • Kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov.
  • Arbeta med förbättringar i teori och praktik.
  • Dela ett öppet arbetsklimat och gott bemötande.
  • Arbeta med moderna metoder och teknik.
  • Arbeta på en hälsofrämjande arbetsplats.
  • Ett meningsfullt arbete – varje dag!

Du bidrar med att:

Mer om landstinget som arbetsgivare