Redovisningschef

Meddelande

Det går inte längre att söka denna tjänst. Antingen är tjänsten borttagen eller så har ansökningstiden gått ut.

Landstingsdirektörens stab söker Redovisningschef. Välkommen med din ansökan senast den 22 september.

Vi erbjuder

Som redovisningschef ansvarar du för att Landstinget i Kalmar läns redovisning sker enligt legala krav normbildning och praxis. Du leder arbetet med att säkerställa såväl en aktuell och tillförlitlig ekonomisk redovisning som rättvisande bokslut och räkenskaper. Du leder arbetet i samband med månadsutfall, ekonomisk prognos, delårsbokslut och årsbokslut.

Du kommer tillsammans med övriga medarbetare på enheten och medarbetare inom förvaltningsorganisationen skapa förutsättningar för att uppfylla landstingets åtaganden och god redovisningssed. Du kommer att vara direkt underställd ekonomidirektör och förväntas vara aktivt delaktig i utvecklings- och utredningsarbetet som ingår i enhetens gemensamma utmaningar.

En viktig del i arbetet är att utveckla och skapa förutsättningar för samarbete med andra förvaltningar och enheter inom landstinget samt med externa aktörer.

Vi söker

Du som söker har en relevant akademisk examen inom området. Du har mångårig erfarenhet inom redovisningsområdet där du visat god förmåga att leda och driva utveckling av processer inom området. Du har goda kunskaper om de lagar och regelverk som tillämpas. Du bör ha erfarenhet av att verka på övergripande nivå i komplexa och stora organisationer.

Som person är du kommunikativ och har förmågan att skapa engagemang och delaktighet. Du drivs av att skapa förbättring i verksamheten och utveckla andra människor. Du har ett lösningsfokuserat arbetssätt med inriktning på samarbete. Arbetet ställer stora krav på förmågan att analysera och förklara ekonomiska sammanhang. Arbetet kräver självständighet och innebär stort ansvar.

Vår arbetsplats

Landstingets främsta uppgift är att erbjuda en god hälso- och sjukvård till alla som bor eller vistas i Kalmar län. En stor del av landstingets administrativa resurser finns tillgängliga genom Landstingsdirektörens stab. Här finns kvalificerat stöd inom bland annat områdena ekonomi, personal, juridik, hälsoval, information/ kommunikation, utveckling och planering. Stabens arbete bestäms till stor del via uppdragsbeskrivningar och landstingsplanens inriktning.

Ekonomienheten har ett strategiskt ansvar för att leda och samordna landstingets planering och uppföljning. I uppdraget ingår att säkerställa kvalitet och utveckla landstingsplan och finansplan, årsbudget, årsredovisning, delårs- och månadsrapporter. I ansvaret ingår även att dokumentera, sprida och utveckla landstingets ekonomiska och verksamhetsmässiga redovisning och rapportering.

Läs mer om landstinget som arbetsgivare

Om tjänsten

Referensnummer:Ldirst:2017:11 Placering/enhet:Landstingsdirektörens stab Anställningsform:Tillsvidareanställd Anställningstid:Tillsvidareanställd Sysselsättningsgrad:100% heltid Tillträde:Efter överenskommelse Lön:Vi tillämpar individuell lönesättning Ansök senast:2017-09-22 Vi vill att du bifogar CV och personligt brev till din ansökan.

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst.