Revisionschef

Meddelande

Det går inte längre att söka denna tjänst. Antingen är tjänsten borttagen eller så har ansökningstiden gått ut.

Landstingsdirektörens stab söker Revisionschef. Välkommen med din ansökan senast den 25 oktober.

Vi erbjuder

Landstinget i Kalmar län söker en revisionschef med uppgiften att ge stöd till de sju förtroendevalda revisorerna i deras granskning av landstingets verksamhet.

Revisionsarbetet omfattar både verksamhets- och redovisningsrevision. Revisorernas uppgift är att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig. Revisorerna biträds i sitt uppdrag av landstingets revisionschef samt av externa konsulter.

Revisionschefen ska säkerställa att de förtroendevalda revisorerna får ett bra underlag för att fullgöra sitt uppdrag. Det ingår också i rollen att verka för en aktiv och öppen revision.
Revisorerna ska skriftligt granska delårsrapporter, årsbokslut och bedöma om verksamheten följer målen som fullmäktige beslutat. Revisionen är en självständig och fristående del från landstingets övriga verksamhet och det ingår som en viktig uppgift att ha kontakt i organisationen, med andra revisionskontor och med externa revisionsbyråer.

I uppdraget för revisionschefen ingår också att biträda de förtroendevalda revisorerna vid revisionen av aktiebolag och stiftelser. Dessutom biträds revisorerna vid revisionen av Samordningsförbundet och Samverkansnämnden (regionsjukvårdsnämnden).

Vi söker

Vi söker dig som har en akademisk utbildning med inriktning mot offentlig förvaltning. Det är ett krav att du har erfarenhet av utrednings- och/eller revisionsarbete, gärna inom offentlig sektor. Du har insikt och erfarenhet av kommunal verksamhet. Om du inte redan är certifierad kommunal revisor är det önskvärt att din utbildning medger att du så småningom kan bli certifierad. På föreningen Sveriges Kommunala Yrkesrevisorers hemsida www.skyrev.se lämnas ytterligare information om vad som krävs för att bli certifierad revisor samt annan information om arbetet som kommunal yrkesrevisor.
Viktiga personliga egenskaper i rollen som revisionschef är att du har en stor integritet och lyhördhet. Du ska kunna arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra.

Du behöver också ha förmåga att arbeta analytiskt och strukturerat samt ha ett gott kunnande att uttrycka dig i tal och skrift. Du behöver vara väl förtrogen med villkoren i politiskt styrda organisationer. Som revisionschef ska du kunna inspirera och stimulera till utveckling av revisions-arbetet, vara väl förtrogen med upphandling av uppdrag samt kunna ge återkoppling och presentera utförda revisioner. Speciell vikt läggs vid bemötande, kommunikation, engagemang och flexibilitet inom ramen för ett professionellt förhållningssätt.

Vår arbetsplats

Landstingets främsta uppgift är att erbjuda en god hälso- och sjukvård till alla som bor eller vistas i Kalmar län. En stor del av landstingets administrativa resurser finns tillgängliga genom Landstingsdirektörens stab. Här finns kvalificerat stöd inom bland annat områdena ekonomi, personal, juridik, hälsoval, information/ kommunikation, utveckling och planering. Stabens arbete bestäms till stor del via uppdragsbeskrivningar och landstingsplanens inriktning.

Landstinget i Kalmar län är en kunskapsorganisation i ständig utveckling. Vårt landsting visar på goda resultat inom flera områden. Vi har högt förtroende hos länets invånare och en hög kundnöjdhet i jämförelse med andra landsting. Våra medarbetare upplever det meningsfullt och utvecklande att arbeta hos oss. Vi har som mål att bli Sveriges patientsäkraste landsting.

Läs mer om landstinget som arbetsgivare

Om tjänsten

Referensnummer:Ldirst:2017:15 Placering/enhet:Landstingsdirektörens stab Anställningsform:Tillsvidareanställd Anställningstid:Tillsvidareanställd Sysselsättningsgrad:100 heltid Tillträde:Efter överenskommelse Lön:Vi tillämpar individuell lönesättning Ansök senast:2017-10-25 Vi vill att du bifogar CV och personligt brev till din ansökan.

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst.