Startsida/Jobba hos oss/Utbildning och praktik/AT - allmäntjänstgöring
AT-läkare

AT i Landstinget i Kalmar län

Välkommen som AT-läkare i Landstinget. Landstinget är känt för att år efter år ligga i topp beträffande tillgänglighet och bemötande.

AT-läkarna är en mycket viktig grupp i landstinget. Vår ambition är att flertalet ska stanna kvar hos oss efter avslutad AT-tjänst. Vi erbjuder en tjänstgöring med stora möjligheter att självständigt få handlägga patienter med nära tillgång till handledare och läkare med specialistkompetens.

Extra satsning på psykiatri och allmänmedicin i AT-tjänstgöringen

Efter framgångsrikt deltagande i det statligt finansierade "Psykiatri-AT"- projektet, fortsätter landstinget att satsa ekonomiska medel på utbildning och tjänstgöring inom psykiatri och allmänmedicin under AT. Läs mer om Psyk-AT och Allmänmedicin-AT.

Utöver sedvanlig klinisk tjänstgöring erbjuder vi teoretisk utbildning i form av kurser, seminarier och utbildningsdagar inom olika kliniska ämnen, men även i övergripande ämnen.

Landstinget betalar deltagande i AT-stämman i Stockholm.

Efter avslutad AT-tjänst finns stora möjligheter att få ST-tjänst, i drygt ett 20-tal olika specialiteter.

Läkarutbildning i Kalmar

Landstinget i Kalmar län och Linköpings Universitet tecknade under 2014 ett samarbetsavtal om en decentraliserad läkarutbildning. Fr o m vårterminen 2019 kommer 20 studenter att predestineras till Kalmar vilket innebär att det 2021 kommer att finnas 100 studenter som genomför hela sin kliniska utbildning i Kalmar.

Till denna satsning på läkarutbildning kopplas även en utökad satsning på forskning. Sedan några år finns ett kliniskt träningscenter med moderna simulatorer för laparaskopi, endoskopi mm.

 

Om du vill söka en AT-tjänst hos oss, sök bland våra lediga jobb. Rekryteringen genomförs två gånger per år, vanligen i februari och september.