AT i Primärvården i Kalmar

Som AT-läkare i primärvården blir du en mycket uppskattad kollega!

Du kommer att få möjlighet att arbeta självständigt med din egen patientmottagning under bra handledning av erfarna kollegor.Till primärvården söker sig människor med en stor variation hälsoproblem och du kommer att få ta emot både unga och äldre patienter, med såväl kroniska som akuta sjukdomar. I primärvården arbetar vi med en helhetssyn på patienten och konsultationen. Mötet med patienten är centralt i vårt arbetssätt.

På samtliga hälsocentraler finns kollegor med handledarutbildning och särskild tid avsätts varje vecka för handledning med din personliga handledare. AT-tjänstgöringen på hälsocentralen inleds med en introduktion där du bland annat får bekanta dig med arbetsplatsen, datorjournalen, göra studiebesök och auskultera hos din handledare. Därefter kommer du successivt att introduceras i patientarbetet och ha "egna patienter" som du följer. Det finns även tid avsatt för egenstudier, AT-utbildningar och distriksläkarträffar.

Arbetstiden på hälsocentralerna är normalt dagtid men möjligheter finns att även delta i jourverksamheten på länets större orter som bedrivs fram till klockan 22:00 på vardagar och helger.

Alla våra hälsocentraler är välbesökta och kommer att ge dig många tillfällen till lärorika erfarenheter i mötet med människor. Efter avslutad AT i primärvården finns mycket goda möjligheter till ST i allmänmedicin.

För mer information om AT i primärvården i Kalmar Län – ta gärna kontakt med någon av våra studierektorer eller PA-konsulter så berättar de mer.