AT i primärvården i Västervik

Som AT-läkare i primärvården i Västervik blir du en mycket uppskattad kollega!

När du gör AT i Västervik ingår tjänstgöring i allmänmedicin på hälsocentral/ primärvård, 6 månader. Den första månaden i AT är på en hälsocentral i norra Kalmar län och de sista 5 månaderna av AT avslutar du på samma hälsocentral. Du får då en handledare som följer dig genom din AT, då denna dessutom är din huvudhandledare.

De hälsocentraler som du kan få göra din allmänmedicinplacering på är Hultsfreds hälsocentral, Vimmerby hälsocentral, Esplanadens- och Stora Trädgårdsgatans hälsocentraler i Västervik.

Innan AT-läkare erbjudes tjänstgöring på hälsocentral har vi först försäkrat att där är god handledning av ordinarie specialister i allmänmedicin.

Som AT får du:

  • individuell introduktion
  • regelbunden handledning
  • delta i kollegiala träffar
  • delta i distriktläkarutbildningar och träffar
  • delta i AT-läkarundervisning
  • auskultera hos kollegor och hos andra yrkeskategorier
  • delta i primärvårdsjouren i Västervik
  • egen mottagning med varierande patienter och frågeställningar
  • regelbunden fika med hälsocentralens hela personal
  • ett spännande och utvecklande jobb!

För mer information om AT i primärvården i Kalmar län, ta gärna kontakt med någon av våra studierektorer eller HR-konsulter så berättar de mer.