Metod för nyttoanalyser i samband med digitalisering

Arbeta med IT i landstinget

Arbetar du med IT i landstinget har du inte bara hand om avancerade IT-system och komplexa tekniska lösningar, du är även med och räddar liv varje dag. Med cirka 850 servrar, närmare 8000 klienter och 200 IT-system i egna datahallar har vi länets största och mest komplexa IT-arbetsplats. IT är idag en integrerad och verksamhetskritisk del i landstingets kärnverksamhet och en viktig strategisk resurs för att driva en effektiv och säker hälso- och sjukvård, kollektivtrafik samt bildningsverksamhet i hela vårt län.

Inom landstinget arbetar cirka 100 personer med IT, allt från IT-supporttekniker och nätverks- och kommunikationstekniker till systemförvaltare och projektledare. Målet är att underlätta för verksamheten så att de i sin tur kan sätta kunden, patienten och verksamheten i fokus.

Uppdraget

Exjobbet består av att inventera och utvärdera metoder och modeller som kan användas för att värdera nyttan med investeringar inom digitalisering i offentlig verksamhet. Landstinget satsar nu stort inom i IT-utveckling och verksamhetsförändring, det vill säga digitalisering, och vill säkerställa nyttan med dessa satsningar. Vi vill få vägledning i vilken/vilka metoder eller modeller som fungerar bäst för landstingets verksamhet.

Kontakt

Marie Ogenvik, HR-chef IT-förvaltningen

Telefonnummer: 0480-81453