Hur skulle ett testlabb för klienthantering se ut?

Arbeta med IT i landstinget

Arbetar du med IT i landstinget har du inte bara hand om avancerade IT-system och komplexa tekniska lösningar, du är även med och räddar liv varje dag. Med cirka 850 servrar, närmare 8000 klienter och 200 IT-system i egna datahallar har vi länets största och mest komplexa IT-arbetsplats. IT är idag en integrerad och verksamhetskritisk del i landstingets kärnverksamhet och en viktig strategisk resurs för att driva en effektiv och säker hälso- och sjukvård, kollektivtrafik samt bildningsverksamhet i hela vårt län.

Inom landstinget arbetar cirka 100 personer med IT, allt från IT-supporttekniker och nätverks- och kommunikationstekniker till systemförvaltare och projektledare. Målet är att underlätta för verksamheten så att de i sin tur kan sätta kunden, patienten och verksamheten i fokus.

Uppdraget

Exjobbet består av att ta fram ett förslag på hur ett testlabb skulle kunna se ut för att säkerställa klienthantering på ett säkert sätt. Inom vårt landsting har vi ca 8000 klienter med applikationer som är mycket viktiga för verksamheterna. När vi gör förändringar och uppgraderingar är det viktigt att vi genomför tester för att undvika incidenter och säkerställa kvalitén. Vi vill ha hjälp att få fram ett förslag på hur vi skulle bygga upp ett testlabb på bästa sätt.

Kontakt

Marie Ogenvik, HR-chef IT-förvaltningen

Telefonnummer: 0480-814 53