Läkarprogrammet vid Linköpings universitet - studieort Kalmar

Kalmar blir ny studieort för läkarprogrammet vid Linköpings universitet. Förberedelserna för att ta emot de nya studenterna i Kalmar är i full gång.

Läkarprogrammet vid Linköpings universitet (LiU) är en decentraliserad utbildning där Kalmar, Jönköping och Norrköping tillsammans med Linköping är de fyra nya studieorterna. I praktiken innebär den nya utbildningsplanen att studenterna genomför de fem första terminerna gemensamt i Linköping för att från och med termin sex delas upp mellan de fyra studieorterna. Ansökan till programmet görs som vanligt till LiU och val av studieort görs först under termin fyra.

Kalmar kommer under 2018 att vara redo för att ta emot nya studenter vad gäller lokaler, IT-kommunikation, schemaläggning, anställning av lärare, bostäder för studenterna och så vidare. Den kliniska utbildningen går gradvis igång i Kalmar under 2018 och är helt igång i början av 2019. Därefter kommer 20 nya studenter vid varje terminsstart och efter tre år kommer utbildningen vara fullt utbyggd med över hundra läkarstudenter på plats i Kalmar.

- Tillsammans med Linköpings universitet vill vi göra landets bästa läkarprogram ännu bättre. Oavsett studieort kommer studenterna ges bästa tänkbara utbildning både när det gäller teori och praktik, säger Ingvar Ryden, koordinator för Kalmar som studieort.

Som student kan du vara säker på att du kommer till ett ledande landsting med bra resultat i många nationella mätningar och patientenkäter. Patienterna ger toppbetyg till primärvården liksom topplacering när det gäller förtroende för vården. Länssjukhuset är bland de främsta i landet när det gäller tillgänglighet, kundnöjdhet och effektivitet. Vi är övertygade att det är vårt långsiktiga arbete med ständiga förbättringar "Varje dag lite bättre - kraften hos många" som nu visar resultat.