Praktik för ingenjörer och tekniker

Eftersom teknik numera är en naturlig del av sjukvården, har våra ingenjörer och tekniker en viktig roll i vår verksamhet.

Som ingenjör och tekniker hos oss har du hand om stora, komplexa byggnader och utrustningar samt arbetar med avancerad teknik. Det är extra viktigt att den tekniska utrustningen fungerar och utvecklas, eftersom det kan innebära skillnaden mellan liv och död.

Vi är ständigt i behov av kreativa och kompetenta ingenjörer och tekniker, så det finns stora jobbmöjligheter inom vårt landsting. Genom att göra praktik hos oss får du en inblick i ditt framtida yrkesval och praktisk erfarenhet, samtidigt som du knyter värdefulla kontakter. Tekniksprånget är en av våra satsningar på att få in duktiga ingenjörer, som vill ha ett meningsfullt och utvecklande arbete och vara med och rädda liv varje dag.

När du gör praktik hos oss får du utföra arbetsuppgifter som är viktiga för verksamheten samtidigt som du får stöttning av engagerade handledare. För att du ska få ut så mycket som möjligt av praktiken krävs att du själv är driven och duktig på att ta egna initiativ.

Arbetsuppgifter under praktiken

Du får olika typer av arbetsuppgifter beroende på om du gör din praktik inom IT eller inom fastighet. Här är några exempel:

IT-förvaltningen i Kalmar

Installera datorer och tunna klienter, hantera ärenden, felsöka hårdvara, inventera hårdvaruutrustning, bygga upp en FAQ-databas samt arbeta för applikationsprocessen och rutinstöd för vår IT-support.

Bygg- och förvaltarenheten samt Fastighetsdrift i Kalmar eller Västervik

Hjälpa till i arbetet med värme, kyla, sanitetsteknik, ventilation, brandskydd, el, medicinska gaser och att "tagga" befintliga dokument inför omläggning till nytt dokumenthanteringssystem för drift och förvaltning. Vara med på möten och uppdrag för att få en förståelse av ingenjörsarbete inom byggnation och fastighetsförvaltning.