Startsida/Jobba hos oss/Utbildning och praktik/ST - specialisttjänstgöring
St-läkare

ST i Landstinget i Kalmar län

Landstinget har ST-utbildning i ca 35 av de registrerade specialiteter som finns i Sverige.

Som ST-författningen föreskriver har Landstinget en egen ST-handlingsplan som reglerar flertalet aspekter av tjänstgöringen.

För att täcka dom övergripande kompetensmålen rörande ledarskap, kommunikation, medicinsk vetenskaplig metodik och kvalitets/utvecklingsarbete har Landstinget tagit fram ett utvecklingsprogram för delmålen 13-21.

Varje klinik/enhet har en egen utbildningsbudget för att täcka ST-läkarnas behov av specialitetskurser samt behov av externa randningar.

Nyligen har ett modernt kliniskt träningscentrum invigts med nya simulatorer och lokaler att forska i.

Alla kliniker/enheter är fullt medvetna om att ST-läkarna är utbildningsläkare med speciella behov av handledning, teoretisk utbildning mm