St-läkare

ST i Landstinget i Kalmar län

Det finns goda förutsättningar för att fullgöra en ST-utbildning i Landstinget i Kalmar län.

Det finns ST-block inom ca 35 av dom registrerade specialiteterna. I den mån det behövs kan erforderliga randningar göras vid framförallt Universitetssjukhuset i Linköping men vid behov även vid andra sjukhus och även andra universitetssjukhus.

I vårt landsting finns det goda förutsättningar att fullgöra en ST-utbildning. Idag har vi ST-block inom trettiofem av de registrerade specialiteterna. Vid behov av randning kan den göras vid Universitetssjukhuset i Linköping men även vid andra sjukhus eller universitetssjukhus.

För de övergripande kompetensmålen som är gällande för varje specialitet erbjuder vi ett omfattande kursprogram, där vi också samarbetar med Blekinge landsting och region Kronoberg. Kurserna i övergripande kompetensmål betalas av landstinget centralt och ges specialitetsövergripande, d v s olika specialiteter går kurserna tillsammans.

Varje klinik/enhet har en egen utbildningsbudget för att täcka ST-läkarnas behov av specialitetskurser samt behov av externa randningar.

De ST-läkare som är intresserade bjuds in att frivilligt träffas för att reflektera kring sin situation som ST-läkare, med s.k Balint-teknik. Detta sker i internatform och betalas av landstinget centralt.

Landstinget bedriver också egen handledarutbildning, som ges specialitetsövergripande. Vi har också genomfört ett seminarium kallat " handledning på handledningen" med syfte att handledarna ska få träffas för att prata om gemensamma problem i handledningen och också få direkt handledning i mer komplicerade handledningsproblem.

Till hjälp i ST-utbildningen har vi ett modernt kliniskt träningscentrum med bland annat simulatorer för endoskopisk och laparaskopisk kirurgi.

Alla kliniker/enheter är fullt medvetna om att ST-läkarna är utbildningsläkare med speciella behov av handledning, teoretisk utbildning mm.