Startsida/Om Landstinget

Om Landstinget i Kalmar län

Landstinget har visionen att vara hälsolänet - för ett friskare, tryggare och rikare liv.

In English

I Landstingets vision står det att: "Vi utgår från medborgarnas behov och erbjuder vår samlade kompetens och våra tjänster inom en processorienterad hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning och kollektivtrafik för bättre hälsa i hela länet."

Landstinget i Kalmar län är länets största arbetsgivare med närmare 6 000 medarbetare. Över 70 procent arbetar inom olika vårdyrken men det finns också yrkesgrupper som tekniker, ingenjörer, köks- och städpersonal, lärare och administrativ personal.

Ekonomiskt är landstinget också den verksamhet i länet som har störst omsättning med drygt 6 miljarder kronor per år.

Presentation av Landstinget i Kalmar län (juni 2016)

Presentation of the Kalmar County Council (juni 2016)