Startsida/Om Landstinget/Detta gör landstinget/Folkhälsa/Prioriterade folkhälsoområden

Prioriterade folkhälsoområden

Tobak, fysisk aktivitet, psykisk hälsa, jämställdhet/jämlikhet samt asylsökandes hälsa är särskilt prioriterade områden inom folkhälsoarbetet. Dessa har bestämts utifrån invånarnas hälsoläge och finns förankrade i landstingets verksamhetsövergripande styrdokument - landstingsplanen.