Bildnings- och kulturförvaltningen

Bildnings- och kulturförvaltningen har sitt kansli i Landstingshuset, på Strömgatan 13 i Kalmar. Vi som ansvarar för kulturområdet är

Bildningschef
Gull-Britt Johansson
0480- 844 14

Områdesansvarig kultur
Maria Agestam
070- 610 83 86

Handläggare
Margareta Nilsson
0480 - 44 83 46