Kultur

Landstinget har ansvar för arbete med den regionala kulturen.

Landstinget har ansvar för regional kulturverksamhet, fördelning av regionala kulturanslag, fördelning av anslag till studieförbund, ungdomsorganisationer och idrott.

Till kulturnämndens sammansättning, mötesplanering och handlingar

Styrande dokument och rapporter

Kulturplan 2015-2017

Skolkulturstrategi (RELEVANT)

Offentlig konst i Kalmar län

Kultur- och fritidsmedelsrapport 2013

Jämställdhetsrapport 2013

Utvärdering av pilotprojektet Konst och Hemslöjd i Emmaboda (KoHiE)