Beslutade och pågående projekt

Fördelade projektmedel 2017:

Kalmar konstmuseum
Samtidskonstdagarna - 100 000 kr
Förnyelse av kulturarvet med samtidskonsten som kompass
- 150 000 kr

Kalmar läns museum
I telefonen finns hela människan - 50 000 kr

Konstnärscentrum Syd
Digital upphandlingsutbildning - 25 000 kr

Music & Event Management studenter på Linneuniversitetet
Genomförande av utbildningsdag i samband med Rookiefestivalen
- 55 000 kr

The Glass Factory
Glass Tech - 30 000 kr

The Glass Factory
Handmade - Scandinavian Glass Starting all over - 30 000 kr

Kalmar kommun
UNIKA historiska Kalmar och Öland - 100 000 kr

Virserums konsthall
När utställningen kommer till oss - 71 313 kr

Västerviks Museum
Baltic Stories - 231 600 kr

Författarcentrum Syd
En skrivtävling för gymnasieskolan - 70 000 kr

Region Blekinge
Regionsamverkan Sydsverige - Dans - 50 000 kr

Region Jönköping
Nya Småland - 150 000 kr

Lyckå Kammarmusik Festivals Vänner
Summer Academy - Re-Creation - 50 000 kr

Öland Chamber Players
Öland Chamber Players Festival - 15 000 kr

Svenskt Rockarkiv
Förstudie - digitalisering av videomaterial - 60 000 kr

Svenskt Rockarkiv
Uppdatering av databas - 67 200 kr

Kalmar konstmuseum
Konstfrämjande insatser till stöd för Sveriges Konstföreningar
- 30 000 kr

Vickleby Byförening
Film på Alvaret i Årets Ölandsby - 8 000 kr

Regionförbundet i Kalmar län
Digital tillgänglighetsguide - 100 000 kr

Byteatern Kalmar länsteater
Byteatern och Dansnät Sverige 2017 - 60 000 kr