Processen inför ny kulturplan

Följ processen inför Kulturplan 2018/19 - 2021/22 och läs minnesanteckningarna (klicka på länkarna):

Dialogmöten i kommunerna med politiker och tjänstepersoner under våren 2017

Öppna dialogmöten under våren 2017

Fördjupningsmöten med konst- och kulturverksamheterna och civilsamhället, augusti-september 2017

•Återkoppling till kommunerna den 9 oktober 2017

•Uppdatering och framställan till Kulturrådet, nov 2017

•Remiss våren 2018

•Ny Kulturplan 2018 / 2019